Quà vip

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính Thưa các Tiên Hữu

- Tiểu Tiên xin phép được giới thiệu tính năng Bảng Xếp Hạng của Hiên Viên Kiếm với đầy đủ hệ thống, đấu trường cập nhật liên tục.

- Bảng Xếp Hạng bao gồm 6 kiểu Xếp Hạng

1. Xếp Hạng Bạn : 

- XH này dựa trên Lực Chiến của những người bạn khi kết bạn với nhau sẽ sắp xếp theo thứ hạng từ cao xuống thấp.

- Hằng ngày có thể vào XH Bạn để tăng tương tác với bạn bè như : Cướp Đồng, tặng Trái Tim để tăng điểm thân mật.

 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 1

BXH Bạn

 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 2

Cướp Đồng

 

2.Xếp Hạng Chiến Lực

- Nơi vinh danh các Tiên Hữu có Chiến Lực cao nhất Thiên Giới.

 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 3

Xếp Hạng Lực Chiến

 

3. Xếp Hạng Cấp

- BXH Cấp những Tiên Hữu có cấp độ cao nhất.

- Ngoài ra khi các Tiên Hữu có cấp độ thấp khi tham gia các map chính sẽ được tăng EXP khi train map với tỉ lệ : 50 - 100 - 150%.

 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 4

XH Cấp

 

4. BXH Hoa :

- Nơi vinh danh các Tiên Hữu có số lượng Hoa lớn nhất Tiên Giới.

- BXH sẽ tổng kết vào 24h00 hằng ngày và các Tiên Hữu có thứ hạng cao sẽ nhận được phần thưởng.

 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 5

BXH Hoa

 

5. BXH Bang

- Nơi mà các Tiên Hữu có thể theo dõi các Top Bang hội mạnh nhất ngoài ra có thể gửi thư cho bang chủ để xin vào Bang Hội àm Tiên Hữu muốn.

 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 6 

BXH Bang

6. BXH Boss Thiên Ma

- BXH này ghi nhận 3 bang phái mạnh nhất có thành tích tốt trong chiến trường Thiên Ma

- Top 3 Bang đứng BXH sẽ có phần thưởng 

[Hoạt Động] Bảng Xếp Hạng - 7

BXH tích lũy Boss

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

Game SG140