Quà vip

[Hoạt Động] Liên Đấu 3 vs 3

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính thưa các Tiên Hữu

- Tiểu Tiên xin phép được giới thiệu đến tính năng đặc sắc  : Liên Đấu 3vs3  [Hoạt Động] Liên Đấu 3 vs 3 - 1

- Trong Liên Đấu các Tiên Hữu bắt buộc phải thi đấu theo Nhóm 

- Các Tiên Hữu có thể tự tạo phòng sau đó mời các Tiên Hữu khác cùng tham gia mỗi nhóm có 3 người.

- Sau khi đạt được danh vọng cố định các Tiên Hữu có thể thi đấu để tiến Cấp

- Có tất cả 7 cấp bậc nhóm trong Liên Đấu : Tân Thủ - Đồng - Bạc - Vàng - Bạch Kim - Kim Cương - Vương Giả.

- Danh vọng có thể tăng giảm tùy vào số trận thắng hoặc thua, nếu thua quá nhiều sẽ bị tụt cấp. 

 

[Hoạt Động] Liên Đấu 3 vs 3 - 2

Giao Diện Liên Đấu

 

[Hoạt Động] Liên Đấu 3 vs 3 - 3

Giao Diện Tạo Phòng

 

[Hoạt Động] Liên Đấu 3 vs 3 - 4

Quy Tắc

 

- Khi có được Danh Vọng khi liên đấu các Tiên Hữu có thể dùng để đổi trong SHOP Danh Vọng của Liên Đấu.

- Danh Vọng càng lớn đổi được vật phẩm quí hiếm và phẩm chất cao.

 

[Hoạt Động] Liên Đấu 3 vs 3 - 5

Shop Danh Vọng

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140