Quà vip

[Hoạt Động] Phong Thần Bảng

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Phong Thần Bảng - Ngạo Thế Tiên Thiên

- Phong Thần Bảng là hệ thống BXH cao quý nhất trong Thiên Hạ - thể hiện đẳng cấp cao quý của tiên nhân

 

[Hoạt Động] Phong Thần Bảng - 1

Giao Diện Phong Thần

 

- Danh hiệu : 

1. Ngọc Đế 

2.Đế Quân

3.Thiên Quan

4.Chân Nhân

 

[Hoạt Động] Phong Thần Bảng - 2

Ngọc Đế

 

[Hoạt Động] Phong Thần Bảng - 3

Đế Quân

 

[Hoạt Động] Phong Thần Bảng - 4

Thiên Quan

 

[Hoạt Động] Phong Thần Bảng - 5

Chân Nhân

 

- Muốn đạt được các Danh Hiệu các Tiên Hữu phải khiêu chiến với Tướng thủ hộ, mỗi khi tướng thủ hộ bị chiếm thuộc tính sẽ tăng cấp 1 lần.

- Khi nhận được Danh Hiệu sẽ được tăng thuộc tính cơ bản để bổ trợ cho nhân vật, danh hiệu càng cao chỉ số càng mạnh.

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

Game SG140