Quà vip

[Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

- Kính thưa các Tiên Hữu

Tiêu Tiên xin phép được giới thiệu đến các Tiên Hữu 2 tính năng ưu đãi đặc sắc : Phúc Lợi Cầu Phúc

 

I. Phúc Lợi [Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc - 1 : 

Có 2 tính năng chính là 

1. Ký danh : hằng ngày khi đăng nhập vào game Hiên Viên Kiếm các Tiên Hữu vào Phúc Lợi ----> Ký Danh --> click vào icon Nhận Ký Danh để nhận quà ưu đãi từ thứ 2 - Chủ Nhật

- Sau khi nhận đủ  7 ngày tính năng sẽ tự động làm mới và quay lại ngày thứ 2, nếu chưa nhận được của những ngày trước các Tiên Hữu có thể nhận bù nhưng sẽ mất KNB để nhận quà.

- Khi ký danh đến nhưng ngày đặc biệt như Thứ 3 - 5 - 7 sẽ nhận được các KNB tương ứng là : 15 - 30 - 60 KNB.

 

[Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc - 2

Giao Diện Ký Danh

 

2. Nhập GiftCode : 

- Các Tiên Hữu khi tham gia các sự kiện trên Fanpage, trang chủ, trang landing hoặc nhận được qua thư có thể vào đây để nhập Code nhận các phần quà cực kì giá trị.

 

[Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc - 3

Nhập Code

 

II.Cầu Phúc [Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc - 4 :

- Cầu Phúc là tính năng ưu đãi đặc biệt trong Hiên Viên Kiếm khi Cầu Phúc có cơ hội nhận nhưng vật phẩm quí hiếm.

- Có 2 cách Cầu Phúc là :

1. Cầu Phúc Tim : 

- Cầu 1 lần 2 trái tim và 10 lần 18 trái tim.

2.Cầu Phúc KNB : cầu phúc 10 lượt được vật phẩm hiếm.

 

[Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc - 5

Giao Diện Cầu Phúc

 

[Hoạt Động] Phúc Lợi và Cầu Phúc - 6

Cầu Phúc sẽ nhận Dị Bảo

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140