Quà vip

[Hoạt Động] Vòng Quay May Mắn

 

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính thưa các Tiên Hữu

- Vòng Quay May Mắn [Hoạt Động] Vòng Quay May Mắn - 1  là tính năng ưu đãi đặc biệt của Hiên Viên Kiếm với các mốc tích lũy cực kì hấp dẫn

- VQMM có tất cả 3 vòng quay mỗi vòng quay hiển thị riêng biệt về : số điểm, lần quay, phần thưởng vv..

1. Vòng Quay Đồng :

- Khi Nạp KNB chuyển vào game cứ 1 KNB = 1 điểm, tích đủ 50 điểm sẽ nhận được 1 lượt quay 

- Phần thưởng ở VQMM là : vật phẩm. knb , đồ vv...

 

[Hoạt Động] Vòng Quay May Mắn - 2

Vòng Quay Đồng

 

2. Vòng Quay Bạc :

- Cũng giống như Vòng Quay Đồng nhưng 1 lượt quay của VQ Bạc 500 điểm/ 1 lượt quay

- Phần thưởng nhận được là : KNB, đá + vật phẩm quí hiếm.

 

[Hoạt Động] Vòng Quay May Mắn - 3

Vòng Quay Bạc

 

3. Vòng Quay Vàng :

- 2000 điểm/1 lượt quay

- Phần thưởng : KNB

 

[Hoạt Động] Vòng Quay May Mắn - 4

Vòng Quay Vàng

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140