Quà vip

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính thưa các Tiên Hữu

- Tiểu Tiên xin phép được giới thiệu đến các Tiên Hữu những map Phụ Bản Chính có trong Hiên Viên Kiếm, những map này cực kì quan trọng và hữu ích trong quá trình khám phá Tiên Giới.

- Trong hệ thống PB chính bao gồm có tất cả 9 map PB chính :

I. PB Trang Bị :

- Trong PB trang bị chia ra làm 2 loại : PB thường và PB bang

1. PB thường

- Là nơi có thể tìm kiếm các mảnh trang bị, khuôn trang bị, thẻ quét, linh thần vv...

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 1

PB thường

 

2. PB Bang

- Có thể kiếm được mảnh Pet, mảnh trang bị cam, rương báu vật ...vv.

- Mỗi ngày PB bang có 2 lượt khiêu chiến, hằng ngày 3h00 sẽ cài lại.

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 2

PB Bang

 

 

II. PB Exp Ngày

- Trong PB EXP Ngày phân ra làm 4 map PB phụ

1. PB Exp :

- Mỗi ngày có 2 lượt để tham gia PB mỗi lần tốn 8 thể lực sau khi vượt ải sẽ nhận được số EXP phần thưởng.

- Mỗi PB sẽ có độ khó level tiến cấp, lv PB càng cao EXP nhận càng nhiều.

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 3

PB EXP

2. PB Pet : 

-  Mỗi ngày có 2 lượt để tham gia PB mỗi lần tốn 8 thể lực sau khi vượt ải sẽ nhận được số EXP dành cho PET.

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 4

PB Pet

 

3.PB Phi Hành

-  Mỗi ngày có 2 lượt để tham gia PB mỗi lần tốn 8 thể lực sau khi vượt ải sẽ nhận được Đá Phi Hành tiến cấp cho Phi Hành.

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 5

PB Phi Hành

4. PB Đồng

-  Mỗi ngày có 2 lượt để tham gia PB mỗi lần tốn 8 thể lực sau khi vượt ải sẽ nhận được Đồng và EXP.

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 6

PB Đồng

III. Thông Thiên Tháp

- Thông Thiên Tháp là tổ hợp 100 tầng Tháp.

- Vươt qua các Tầng 21 - 41 - 61 - 81 sẽ nhận được những rương quà tương ứng : Rương Đồng  - Vàng - Tím - Cam.

- Vượt tầng càng cao phần thưởng càng lớn.

- Sẽ có BXH trong Thông Thiên Tháp 

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 7

Thông Thiên Tháp

 

IV. PB Thần Binh

- Hiện tại mởi mở PB thần binh lv cấp 50, bản update sẽ cập nhật PB thần binh cấp 60 và 70.

- Mỗi map phụ bản sẽ có mức Lực Chiến yêu cầu các Tiên Hữu phải đạt đủ cấp Lực Chiến mới có thể vượt PB kiếm vật phẩm.

- Mỗi PB phụ sẽ có 6 Ảo Cảnh và 1 Boss Chính, vượt qua 4 Ảo Cảnh sẽ mở được cửa Boss.

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 8

PB Thần Binh

V.Tuyệt Cảnh Lộ

- Hiện tại chỉ mở 1 map chính là PB Thường, PB Thí Luyện và Luyện Ngục sẽ cập nhật ở bản tiếp theo.

- Mỗi ngày sẽ có 2 lượt để đi PB các Tiên Hữu phải chọn lựa 3 độ khó để vượt qua độ khó cao , phần thưởng sẽ lớn. 

- Mỗi ải sẽ có 3 sao  : 1 - 2 - 3 sao mỗi sao sẽ nhận được 1 phần thưởng tương ứng với số sao Tiên Hữu vượt qua : 4% HP - 4% HP - 8%HP

- Vượt qua mỗi ải sẽ nhận được phần thưởng là vật phẩm của từng ải.

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 9
PB Tuyệt Cảnh Lộ

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 10

Số Sao Vượt Ải

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 11

Phần Thưởng Vượt Ải

 

 

VI. PB Tổ Đội

- PB tổ đội mỗi nhóm sẽ có 3 người, mỗi ngày sẽ có 5 lượt tham gia PB.

- Trong PB sẽ có 4 PB Thí Luyện 

1. Thí Luyện Đồng Lv 20 - 39

2.Thí Luyện Bạc Lv 40 - 59

3.Thí Luyện Vàng Lv 60 - 79

4.Thí Luyện Đồng Lv 80 - 99

- Mỗi PB Thí Luyện lại có 3 độ khó khác nhau là : 

- Thường - Tinh Anh - Vương Giả : mỗi độ khó có phần thưởng và tỉ lệ rớt vật phẩm khác nhau càng khó thưởng càng nhiều.

- Trong PB Tổ Đội khi tích lũy đến số điểm nhất định có thể đổi trong mục Tích Lũy để nhận những vật phẩm cần thiết.

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 12

Giao Diện Tổ Đội

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 13

Tạo Phòng Tổ Đội

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 14

Đổi Điểm Tích Lũy

VII. PB Thiên Đế

- PB Thiên Đế có 3 tầng kho báu : Tâng Đầu - Tầng Giữa - Tầng Đỉnh.

- Mỗi Tầng khi tham gia tìm kho báu sẽ cần phải có  : Đồng, Trái Tim và KNB.

1. Tầng Đầu : có cơ hội nhận Đồng và phù Pet

2. Tầng Giữa : Đá tinh diệu và phù Pet

3. Tầng Đỉnh : KNB và phù Pet

- Mỗi ải có 10 lượt . 3h00 sẽ cài lại lượt thách đấu.

 

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 15

Giao Diện Thiên Đế

 

VIII.PB Thần Khí

- PB Thần Khí có tất cả 8 chương mỗi chương sẽ có 6 cửa ải 

- Mỗi ải khi vượt qua sẽ nhận được Ngọc thần khí, mỗi ải sẽ có 3 sao cấp độ.

[Hoạt Động] Những Phụ Bản Chính Trong Hiên Viên Kiếm - 16

PB Thần Khí

 

 

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

 

 

 

 

Game SG140