Quà vip

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game.

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

- Kính thưa các Tiên Hữu

- Khi đạt cấp VIP nhất định, các Tiên Hữu sẽ nhận được những đặc quyền mà các Tiên Hữu khác không có được. Con đường trải nghiệm Hiên Viên Kiếm nhờ đó mà dễ dàng hơn, giúp các Tiên Hữu gia tăng lực chiến và các thuộc tính nhân vật nhanh chóng để tận hưởng những tính năng hấp dẫn nhất.

- Khi nạp tích lũy KNB đến mốc nhất định, các Tiên Hữu sẽ đạt cấp VIP tương ứng cùng những phần quà VIP và những Đặc Quyền ingame và outgame hấp dẫn của BQT trong các sự kiện và ngày lễ lớn.

 

1. Đặc quyền VIP 1 (Cần tích lũy NẠP 60 KNB)

 

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 1

 

2. Đặc quyền VIP 2  (Cần tích lũy NẠP 500 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 2

 

3. Đặc quyền VIP 3 (Cần tích lũy NẠP 1000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 3

 

4. Đặc quyền VIP 4 (Cần tích lũy NẠP 2000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 4

 

5. Đặc quyền VIP 5 (Cần tích lũy NẠP 3000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 5

 

6. Đặc quyền VIP 6 (Cần tích lũy NẠP 5000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 6

 

7. Đặc quyền VIP 7 (Cần tích lũy NẠP 10000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 7

 

8. Đặc quyền VIP 8 (Cần tích lũy NẠP 20000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 8

 

9. Đặc quyền VIP 9 (Cần tích lũy NẠP 50000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 9

 

10. Đặc quyền VIP 10 (Cần tích lũy NẠP 100000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 10

 

11. Đặc quyền VIP 11 (Cần tích lũy NẠP 200000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 11

 

12. Đặc quyền VIP 12 (Cần tích lũy NẠP 500000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 12

 

13. Đặc quyền VIP 13 (Cần tích lũy NẠP 800000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 13

 

14. Đặc quyền VIP 14 (Cần tích lũy NẠP 1200000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 14

 

15. Đặc quyền VIP 15 (Cần tích lũy NẠP 2000000 KNB)

[Hướng Dẫn] Đặc quyền VIP trong game. - 15

 

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140