Quà vip

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Lực Chiến và Kiếm Tài Bảo

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính thưa các Tiên Hữu

- Nhận thấy các Tiên Hữu còn bỡ ngỡ và cảm thấy nhiều điều mới lạ, hấp dẫn ở game Hiên Viên Kiếm. Tiểu Tiên xin phép được làm 1 bài hướng dẫn các Tiên Hữu các Tăng Lực Chiến và Kiếm Tài Bảo trong game 1 cách nhanh nhất, các Tiên Hữu hay đọc kĩ để có định hướng tốt nhất khi tham gia khám phá chốn Tiên Điện.

- Tiểu Tiên sẽ chia làm 2 phần : Cách Tăng Lực Chiến và  Kiếm Tài Bảo ( đồng  và KNB)

I. Cách Tăng Lực Chiến

1.Trang Bị :

- Tăng Sao Trang Bị 

- CH Trang Bị

- Tăng Cấp Trang Bị

- Ấn Chương Bang

- Ấn Chương Đấu 

2. Pet :

- Luyện Tư Chất

- Tăng Cấp Pet

- Tăng Cấp kỹ năng

3.Thần Binh :

- Luyện và Nâng thần binh để tăng lực chiến

4.Bàn Long :

- Tẩy và đeo trang sức để tăng lực chiến

5.Ngọc :

- Tăng cấp và khảm ngọc tăng lực chiến

6.Linh Thần :

- Luyện linh thần để tăng thuộc tinh bổ sung

7.Phi Hành :

- Nâng phi hành tăng thuộc tính bổ sung.

8. Thần Khí :

- Tăng cấp thần khí để tăng lực chiến.

9.Tặng Hoa :

- Tặng hoa tươi sẽ được hương hoa, càng nhiều hương hoa sẽ tăng thuộc tính bổ sung.

10. EXP :

- Làm nv tại PB : EXP - Nvu hằng ngày - PB trang bị, để có thể nhận nhiều EXP tăng cấp 1 cách nhanh nhất.

 

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Lực Chiến và Kiếm Tài Bảo - 1

Tăng Chiến Lực

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Lực Chiến và Kiếm Tài Bảo - 2

Kiếm EXP

II. Kiếm Tài Bảo

Trong Kiếm Tài Bảo được phân chia làm 2 loại : Đồng và KNB, Tiểu Tiên sẽ hướng dẫn các Tiên Hữu cách kiếm Tài Bảo hiệu quả và tốt nhất.

- Đồng 

1. Mò Vàng : tại giao diện BXH có thể mò hoặc Cướp thông qua oản tù tì.

2. Rung Cây Tiền

3. Đánh Boss TG : phần thưởng phong phú.

4. N.vụ hằng ngày

5. PB trang bị : sẽ được ít đồng

6. PB đồng : cực nhiều

7. Kho Báu Thiên Đế

8. Hỏi Đáp : từ 12h00 - 12h10 ; 18h00 - 18h10

 

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Lực Chiến và Kiếm Tài Bảo - 3

Kiếm Đồng

 

2. Kim Nguyên Bảo

- Phúc lợi : Tham gia các sk online và tăng cấp nhận các loại thưởng

- N.vụ ngày

- Kho Báu

- Nạp : sẽ được KNB và tăng đặc quyền VIP

- Đấu Hạng : XH đột phá, tổng kết mỗi ngày đc thưởng KNB

- Cầu Phúc

[Hướng Dẫn] Cách Tăng Lực Chiến và Kiếm Tài Bảo - 4

Kiếm KNB

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140