Quà vip

Giới thiệu nhân vật - Đao Tông

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 1

 

Giới thiệu Nhân Vật Đao Tông

Vốn là nửa yêu quái, tính cách hống hách ngang ngược, tương truyền là do người và yêu sinh ra, mang trong mình dòng máu của con người và sói. Mặc dù tính cách không tốt, nhưng chính nghĩa, vì bạn bè mà có thể không sợ chết. Là đồng đội có thể tin tưởng tuyệt đối. Nhưng rất nhiều lúc vì kích động mà làm ra những chuyện ngu ngốc, khiến người khác không muốn lại gần.

Đặc điểm kỹ năng: HP cực cao kèm tuyệt kĩ gây choáng

 

Giới thiệu kỹ năng:

1. Hồ Nguyệt Trảm Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 2 : Lv1 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 230% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.

 

2. Đột Kích Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 3 : lv4 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 140% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả choáng ngắn, hút quái)

 

3. Long Khí Ba Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 4: Lv11 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 150% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả lơ lửng)

 

4. Toàn Phong Trảm Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 5: Lv 16 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 320% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh. (Kỹ năng kèm hiệu quả bá thể, có thể giải một số hiệu quả khống chế như lơ lửng)

 

5. Liệt Địa Quyền Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 6: Lv 26 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 280% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả lơ lửng)

 

6. Liệt Không Trảm Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 7: Lv 35 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 280% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả Lơ lửng、Bá thể, khi phóng thích có thể giải một số hiệu quả khống chế như lơ lửng)

 

7. Phù Sinh Vạn Nhận Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 8: Lv 50 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 500% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả tăng tốc, tăng thủ, và giảm 35% tốc độ di chuyển của mục tiêu trúng)

 

8. Bão Xung Kích Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 9: Lv 60 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 576% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả Lơ lửng, Bá thể)

 

9. Bá Thiên Tàn Sát Giới thiệu nhân vật - Đao Tông - 10: Lv 70 mở.

+ Mô tả kĩ năng lv1: Gây sát thương 400% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.(Kỹ năng kèm hiệu quả Vô địch)

Hiên Viên Kiếm kính bút!
Game SG140