Quà vip

Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt

Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 1

 

Giới thiệu Nhân Vật Nhật Nguyệt

Sở hữu đôi mắt màu tím, khiến cô từ bé đã bị ghét, nhưng sự bi thương từ nhỏ đó không làm cô trở nên tiêu cực. Trái lại, cô gái dần dần trưởng thành không còn đau buồn vì sự khác người của mình, mà càng nhìn cuộc đời tích cực hơn. Cô gái đáng yêu đó luôn muốn nhận được sự công nhận của đồng loại, có lẽ chính vì khát vọng này, đôi mắt màu tím mới càng mê hoặc hơn.

Đặc điểm kỹ năng: Kĩ năng nhanh nhẹn kèm cuồng bạo cực cao 

Giới thiệu kỹ năng:

1. Liệt Ba Trảm Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 2: Lv1 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 180% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.

 

2. Liêm Trảm Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 3: Lv 4 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 180%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.  (Kỹ năng kèm hiệu quả Vô địch)

 

3. Tụ Năng Đạn Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 4: Lv 11 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 300%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.  (Kỹ năng kèm hiệu quả Lơ lửng và Bá thể, khi phóng thích có thể giải các hiệu quả khống chế như Lơ lửng)

 

4. Vạn Độc Trận Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 5: Lv 16 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 200%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.

 

5. Hoàn Liêm Kích Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 6: Lv 26 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 240%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.

 

6. Toàn Nhận Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 7: Lv 35 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 240%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.  (Kỹ năng kèm hiệu quả Bá thể, khi phóng thích có thể giải các hiệu quả khống chế như Lơ lửng)

 

7. Lôi Bạo Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 8: Lv 50 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 270%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.  (Kỹ năng kèm hiệu quả Giảm tốc và Trầm Mặc)

 

8. Lôi Quang Điện Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 9: Lv 60 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Gây sát thương 600%% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.  (Kỹ năng kèm hiệu quả gây mù)

 

9. Ảnh Phân Thân Giới thiệu nhân vật - Nhật Nguyệt - 10: Lv 70 mở.

+ Mô tả kỹ năng Lv1: Triệu hoán 2 phân thân ngẫu nhiên phóng thích  2 kỹ năng công 1 mục tiêu địch, mỗi phân thân kế thừa 100% lực tấn công, kỹ năng kế thừa hiệu quả bị động.

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140