Quà vip

Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm

Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 1

Giới thiệu Nhân Vật Thiên Âm

Công chúa của Quốc Trưởng Nam Thiệu có thân phận cao quý, vì lúc nhỏ được bói trong cuộc đời sẽ có kiếp nạn nên đã xuất thế tu tiên. Mặc dù nhìn có vẻ cao ngạo, nhưng có tấm lòng lương thiện. Từng vì cứu bách tính mà bị thương nặng, cho tới tận bây giờ trên tay vẫn còn vết sẹo. Cho dù sớm đã nhận được sức mạnh hộ mệnh, nhưng luôn nhớ về đất nước mình, là một người con gái bề ngoài mạnh mẽ bên trong yếu đuối.

Đặc điểm kỹ năng: Lực bạo phát mạnh và trúng cực cao

Giới thiệu kỹ năng:

 

1. Cực Địa Băng Phong Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 2: LV1 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Cầu Băng mỗi lần công gây sát thương 25%.

 

2. Tuyết Vũ Phi Sương Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 3: LV 4 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 315% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh. (Kỹ năng kèm hiệu quả hút quái, Hư Nhược, Bá Thể)

 

3. Đóng băng Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 4: LV 11 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 210% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh   . (Kỹ năng kèm hiệu quả giảm tốc)

 

4. Xuyên Thẳng Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 5: LV 16 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Lao về phía trước với khoảng cách 450, và gây sát thương 160% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh (Kỹ năng kèm hiệu quả Bá Thể, khi phóng có thể giải các hiệu quả khống chế như Lơ lửng, sau khi phóng kéo dài 2s Bá Thể)

 

5. Hỏa Vũ Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 6: LV 26 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 450% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh.

 

6. Triệu Hồi Hỏa Thần Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 7: LV 35 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 360% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh. (Kỹ năng kèm hiệu quả Lơ lửng)

 

7. Gió Cuốn Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 8: LV 50 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 280% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh. (Kỹ năng kèm hiệu quả Vô địch, Bá Thể và Lơ Lửng)

 

8. Độ Không Tuyệt Đối Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 9: LV 60 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 540% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh (Kỹ năng kèm hiệu quả Lơ Lửng)

 

9. Lốc Xoáy Giới thiệu nhân vật - Thiên Âm - 10: LV 70 mở.

+ Mô tả kỹ năng lv1: Gây sát thương 792% cho 1 mục tiêu địch ở xung quanh. (Kỹ năng kèm hiệu quả Lơ Lửng)

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140