Quà vip

[Tính Năng] Bàn Long

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính thưa các Tiên Hữu 

- Hệ thông Bàn Long là tổ hợp 6 trang bị khi được lắp vào Bàn Long để kích hoạt thuộc tính trang sức :

- Ngọc Bàn Long  có 6 trang bị : Vũ Khí - Áo - Quần - Giầy - Nhẫn - Vòng Cổ.

- Ngọc Bàn Long có cấp độ max là lv100.

- Có tất cả 5 phẩm chất : Thường - Lục - Lam - Tím - Hoàng Kim.

 

[Tính Năng] Bàn Long - 1

Hệ Thống Bàn Long

 

[Tính Năng] Bàn Long - 2

Thuộc Tính khi được kích hoạt.

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

 

Game SG140