Quà vip

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp

Hiên Viên Kiếm - MMOARPG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

Kính thưa các Tiên Hữu

- Cùng với Thần Binh thì Bảo Giáp [Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 1 cũng là trang bị bổ trợ vô cùng quan trọng cho các Tiên Hữu với hệ thông và tính năng đa dạng, hình ảnh, hiệu ứng vô cùng đẹp.

 

I. Hệ Thống Bảo Giáp :

 

- Bảo Giáp bao gồm 3 chiếc : 

1. Vân Giao Sam

2. Tử Tinh Sam

3. Thiên Trá Sam

- Muốn mặc được Bảo Giáp cần phải dùng vật phẩm : Mảnh kích hoạt bảo giáp ( cấp độ từ lv1-lv3), có thể nhận ở Bảo Vệ Kiếm Các.

- Lên cấp càng cao mỗi Bảo Giáp sẽ có hiệu ứng hình ảnh và skill riêng biệt.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 2

 

Hệ Thống Bảo Giáp

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 3

 

Vân Sam Giao

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 4

 

Tử Tinh Sam

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 5

 

Thiên Trá Sam

 

II. Luyện Giáp

 

- Khi kích hoạt xong được Bảo Giáp các Tiên Hữu có thể Luyện Giáp để nâng cao chỉ số cơ bản của Giáp.

- Bảo Giáp có 2 cách luyện chính là :

1. Luyện đạo cụ : cần Đá bảo giáp nhận ở Mua NhanhBảo Vệ Kiếm Các

2. Luyện bằng KNB.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 6

 

Luyện Giáp

 

III. Nâng Bậc

- Nâng bậc giáp cần có 5 giáp hồn để kích hoạt. 

- Giáp hồn bao gồm 5 loại thuộc tính : Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ.

- Mỗi giáp hồn đều có thể Tăng Cấp và Tẩy Luyện 

1.Tăng cấp : cần Đá bảo giáp - nhận ở : Bảo vệ Kiếm Các và Shop Chí Tôn.

2. Tẩy luyện : Đá tẩy giáp - nhận ở : Bảo vệ Kiếm Các và Mua Nhanh.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 7

Nâng Bậc Bảo Giáp

 

IV. Kỹ Năng Bảo Giáp

- Khi lắp đủ 5 Giáp Hồn cùng loại có thể kích hoạt được Kỹ Năng đặc biệt của từng thuộc tính, nếu như thiếu 1 Giáp Hồn cùng loại thì không thể kích hoạt được kỹ năng

- Nếu như cần loại Giáp Hồn cùng thuộc tính có thể Đúc lại Hồn giáp bằng : Đá đúc giáp hồn nhận ở Bảo Vệ Kiếm Các và Shop Chí Tôn. 

- Giáp Hồn có 5 phẩm chất là : thường - tinh xảo - ưu - hoàn mỹ - cực phẩm, phẩm chất càng cao % chỉ số kỹ năng càng mạnh.( có thể tham khảo ở kỹ năng bảo giáp).

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 8

Kích Hoạt Kỹ Năng

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 9

Kích hoạt sai Giáp Hồn

 

[Tính Năng] Hệ Thống Bảo Giáp - 10

Chi Tiết Kỹ Năng

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140