Quà vip

[Tính Năng] Hệ Thống Kỹ Năng.

 

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

 

Kính Thưa các Tiên Hữu

Trong Hiên Viên Kiếm - Hệ thống kỹ năng là 1 hệ thống quan trọng tạo sức mạnh và chỉ số % sát thương cho nhân vật.

★ Kỹ Năng Chiến Đấu : 

- Mỗi nhân vật có 8 kỹ năng chiến đấu chủ động
- Hệ Thống Kỹ năng sẽ tự mở khi làm nhân vật đã làm xong nhiệm vụ.
- Nâng cấp kỹ năng tốn đồng. Các cấp kỹ năng sẽ mở theo từng cấp độ của Nhân Vật
- Nâng cấp kỹ năng càng cao, % sát thương tăng lên càng lớn.

- Có thể cài đặt các kĩ năng chủ động nếu như đã đạt đủ cấp độ để mở kĩ năng.

- Kích vào từng kỹ năng và xem % sát thương khi kỹ năng được nâng cấp và có thể chọn lựa khi kỹ năng ở vị trí từ 1 - 4.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Kỹ Năng. - 1

Kỹ Năng Đao Tông

 

[Tính Năng] Hệ Thống Kỹ Năng. - 2

Kỹ Năng Thiên Âm

 

[Tính Năng] Hệ Thống Kỹ Năng. - 3

Kỹ Năng Nhật Nguyệt

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Tin Liên Quan

Game SG140