Quà vip

[Tính Năng] Hệ Thống Ngọc

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

- Kính thưa các Tiên Hữu

- Hệ Thống Ngọc là trong những tính năng vô cùng quan trọng mà hầu như các Tiên Hữu nào cũng cần phải có.

- Ngọc có tất cả 9 loại Ngọc , mỗi loại Ngọc có cấp độ tùy thuộc vào tính chất từ lv 1 - 5.

1.Ngọc Thủy Tinh 

2. Ngọc Tinh Nguyệt

3. Ngọc Tiên Linh 

4. Ngọc Linh Long 

5. Ngọc Luc 

6. Ngọc Thương Hải 

7. Ngọc Lam 

8. Ngọc Đấu Hồn 

9. Ngọc Thánh Hồn

 

[Tính Năng] Hệ Thống Ngọc - 1

Giao Diện Ngọc

 

Ngọc dùng để lắp vào 6 loại trang bị mỗi trang bị có thể lắp được 8 viên Ngọc, không giới hạn về phẩm chất hay là chủng loại đều có thể lắp vào 8 ô Ngọc.

- Mỗi loại Ngọc khi đủ số lượng có thể Tăng Cấp lên phẩm chất cao hơn để tăng chỉ số cơ bản của Ngọc.

- Chỉ có Ngọc Thánh Hồn mới có % Hệ số sát thương.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Ngọc - 2

Tăng Cấp Ngọc

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

 

Game SG140