Quà vip

[Tính Năng] Hệ Thống Pet

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

Kính thưa các Tiên Hữu

- Pet ( Bảo Bối ) là tính năng không thế thiếu đối với bất kì Tiên Hữu nào khi tham gia tung hoành Tam Giới.Với chỉ số và hệ thống bổ trợ vô cùng đặc sặc, sau đây Tiểu Tiên xin phép được giới thiệu chi tiết tính năng này.

- Trong tính năng Pet gồm 5 hệ thống chính là 

I. Thông tin Pet :

- Bao gồm những thông tin, chỉ số, mức độ trưởng thành, tư chất và kỹ năng.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 1

Thông Tin Cơ Bản Pet

 

II. Nguyên Hồn Pet

- Nguyên hồn Pet có tất cả 6 nguyên hồn : Thương Hồn - Thanh Hồn - Giác Hồn - Hỏa Hồn - Bàn Hồn - Ứng Hồn.

- Khi đạt đủ cấp độ luyện hồn sẽ kích hoạt được Nguyên Hồn tiếp theo.

- Tu luyện nguyên hồn có 2 cách : 

1. Tu Luyện bằng đạo cụ : dùng Phù Pet có thể kiếm được ở PB tổ đội - PB Pet - Shop thần bí.

2. Tu luyện bằng KNB : có chế độ luyện 10 lần.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 2

Nguyên Hồn

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 3

Cấp Độ Nguyên Hồn

 

III. Tư Chất Pet

- Có tất cả 10 tư chất : Gió - Mưa - Mây - Sương - Tuyết - Sấm - Sao - Trăng -  Mặt Trời - Ảo.

- Khi tư chất đầy nguyên hồn sẽ đôt phá cảnh giới.

- Tư chất càng cao, thuộc tính cấp nguyên hồn càng cao.

- Muốn luyện tư chất Pet cần : Đan tư chất kiếm ở Cầu Phúc.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 4

Tư Chất Pet

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 5

10 Tư Chất Pet

 

IV. Kĩ Năng Pet

- Mỗi Pet có thể có 9 kĩ năng nhưng chỉ dùng được chính là 3 kĩ năng.

-  Mỗi kĩ năng có hiệu quả và tính năng riêng biệt phù hợp với từng Pet

- Luyện kĩ năng độ thành thục càng cao thuộc tính càng mạnh.

- Luyện kĩ năng cần phải có Đá pet kiếm ở : PB pet, PB đội , Mua nhanh.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 6

Thông Tin Kĩ Năng

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 7

Cài Đặt Kĩ Năng.

 

V.Đồ Giám Pet

- Là nơi lưu trữ các loại PET mà các Tiên Hữu đã kích hoạt được.

- Có tất cả 6 loại Pet, mỗi loại Pet lại có đăng cấp khác nhau : C - B - A - S - SS.

 

[Tính Năng] Hệ Thống Pet - 8

Đồ Giám Pet

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

Game SG140