Quà vip

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

- Kính thưa các Tiên Hữu 

Hôm nay Tiểu Tiên xin giới thiệu tiếp 1 Tính Năng vô cùng đẹp, hấp dẫn không kém phần mạnh mẽ và cơ động đó chính là :  Phi Hành

- Phi Hành có tất cả 15 chiếc trong đó 13 chiếc là đã được mở còn 2 chiếc vô cùng đặc biệt hiện tại vẫn đang là ẩn số.

- Trong Phi Hành có 2 hệ thống chính là : Nâng Bậc và Biến Đổi giữa các Phi Hành.

 

I. Nâng Bậc

1.Bao gồm hiển thị thông tin, chỉ số cơ bản, bậc của Phi Hành

2. Luyện Phi Hành  có 2 cách :

- Kim Nguyên Bảo

- Đá Phi Hành ( nhận ở Mua Nhanh và PB Phi Hành).

 

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành - 1

Thông Tin và Bậc Phi Hành

 

II. Biến Đổi

- Có thể thay đổi giữa các loại Phi Hành với nhau.

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành - 2

Thước Sơn Viên

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành - 3

Phượng Hoàng

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành - 4

Tường Vân

 

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành - 5

Khổng Tước

 

[Tính Năng] Hệ Thống Phi Hành - 6

Thập Nhị Đài Liên

 

Hiên Viên Kiếm kính bút!

Game SG140