Quà vip

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

 

Kính Thưa các Tiên Hữu !

Để tung hoành trên thiên giới cần trang bị cho mình những trang bị cực phẩm. Qua đó trang bị  là không thể thiếu trong thế giới Hiên Viên Kiếm. Hãy cùng tìm hiểu, hệ thống trang bị và cường hóa của Hiên Viên Kiếm nhé.

I. Hệ Thống Trang Bị

Hệ Thống Trang Bị của Hiên Viên Kiếm gồm có 6 loại Trang bị :


1. Vũ Khí
2. Áo Giáp
3. Trang Sức
4. Quần
5. Nhẫn
6. Giầy

II. Cường Hóa Trang Bị :

1. Thăng Cấp Cường Hóa Tốn Vàng

2. Sẽ có 2 cách Cường Hóa : CH 1 lần và CH 10 lần.

3. Cường Hóa Trang Bị lên cấp cao sẽ có hiệu ứng phát sáng.

4. Cường Hóa có tỷ lệ thành công.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 1

Cường Hóa Trang Bị

 

III. Tăng Sao Trang Bị : 

1. Mỗi trang bị sẽ có 1 bậc mỗi bậc có 10 sao ( Max là 10 bậc và 10 sao)

2. Tăng Sao sẽ cần dùng Đá Tinh Diệu : Nhận ở Mua Nhanh Thông Thiên Tháp

3.Sẽ có 2 cách Tăng Sao : Tăng 1 lần và Tăng 10 lần.

4.Tăng sao có tỉ lệ thành công.

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 2

Tăng Sao Trang Bị

 

IV.Tăng Cấp Trang Bị :

- Khi Trang bị đã max Cấp CH và Tăng Sao sẽ được Tăng Cấp trang bị lên 1 cấp mới để có thể tiếp tục CH và tăng sao

1. Tăng Cấp sẽ cần 

- Mảnh trang bị : Nhận ở PB trang bị - Shop thần bí - PB đội

- Khuôn trang bị : Nhận ở PB trang bị - Đổi Nguyên Liệu

- Vàng và cấp Nhân Vật tương ứng.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 3

Tăng Cấp Trang Bị

 

V.Nâng Bậc Trang Bị :

1.Mỗi trang bị sẽ có 5 Bậc tương ứng với Cấp của trang bị : cao nhất là  +5 

2. Nâng bậc sẽ cần Mảnh Cảm của từng trang bị để tăng Bậc : nhận ở Cầu Phúc - Thông Thiên Tháp - Đổi Trang Bị.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 4

Nâng Bậc

 

VI. Kề Thừa Trang Bị

1.Sẽ chọn cấp CH,Tăng Cấp, Tăng Sao cao nhất giữa 2 trang bị để chọn làm Trang bị cuối cùng

2. Kề Thừa cần dùng Đá Kế Thừa : nhận ở Mua Nhanh - Shop Bang - Thông Thiên Tháp.

3. Nếu không đủ Khuôn trang bị để kế thừa sẽ dùng Khuôn Cao Cấp để thay thế.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 5

Kế Thừa Trang Bị

 

VII. Tăng Toàn Thân :

1. Cường Hóa Toàn Thân : Khi CH đạt đủ cấp độ sẽ kích hoạt thuộc tính và tăng chỉ số ẩn mỗi cấp khi đủ mức sẽ tăng % sát thương.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 6

Mục Tiêu Cường Hóa

 

2. Tăng Sao Toàn Thân : 

- Tăng Sao đủ 6 món trang bị sẽ được tăng thuộc tính cơ bản và kích hoạt dòng ẩn mỗi cấp sao sẽ giảm % sát thương nhận vào.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 7

Mục Tiêu Tăng Sao

 

3. Tăng Bậc Toàn Thân : 

- Tăng Bậc đủ 6 món trang bị sẽ được tăng thuộc tính cơ bản và kích hoạt dòng ẩn mỗi cấp sao sẽ tăng % sát thương.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 8

Tăng Cấp Toàn Thân

 

- Ngoài ra mỗi Bậc sẽ có Hiệu Ứng riêng dành cho từng Bậc 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 9

Hiệu Ứng Trang Bị

 

VIII. Ấn Chương :

- Ấn Chương bao gồm 2 tính năng là : Ấn Chương Bang và Ấn Chương Thi Đấu.

1. Ấn Chương Bang :

- Là 1 trang bị để user có thể nâng cấp và cường hóa giống với các trang bị mặc trên người 

- Nhưng Ấn Chương Bang chỉ có thể Cường Hóa , Tăng Sao, Tăng Cấp chứ không thể Tăng Bậc và Kế Thừa.

- Vật phẩm chủ yếu dùng để nâng cấp cho Ấn Chương Bang là Đá Bang : nhận ở Shop Bang và Bang Chiến.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 10

Ấn Chương

 

2. Ấn Chương Đấu :

- Ấn Chương Đấu giống với Ấn Chương Bang nhưng Ấn Chương Đấu lại cần có Lệnh Bài Thi Đấu để CH và tăng sao , nâng cấp.

- Lệnh bài nhận ở Đấu XH và Quyết Chiến.

 

[Tính Năng]Trang Bị Cường Hóa - 11

Ấn Chương Đấu Bang

 

Hiên Viên Kiếm kính bút

 

Game SG140