Quà vip

[Tính Năng]Cánh

Hiên Viên Kiếm Game MMOAPRG Thức Tỉnh Bản Lĩnh PK - Chất Lượng Hàn Quốc

Kính thưa các Tiên Hữu
 

  1.  Hệ Thống Cánh là một trong những tính năng vô cùng hấp dẫn trong Hiên Viên Kiếm , không chỉ tăng vẻ đẹp bên ngoài cho các Tiên Hữu mà còn mang lại sức mạnh to lớn không thể chối từ.
  • Trong giao diện nhân vật, Tiên Hữu chọn một biểu tượng [Tính Năng]Cánh - 1 để đi đến giao diện hệ thống cánh.

 

[Tính Năng]Cánh - 2

Giao Diện Cánh

 

  • Trong giao diện Cánh sẽ có 4 loại Thú Hồn Cánh : 

[Tính Năng]Cánh - 3

Thanh Long Hồn

 

[Tính Năng]Cánh - 4

Bạch Hổ Hồn

 

[Tính Năng]Cánh - 5

Chu Tước Hồn

 

[Tính Năng]Cánh - 6

Huyền Vũ Hồn

 

  • Ở mỗi thú hồn sẽ có 2 tính năng bổ trợ đặc biệt là Nâng Sao Thú Hồn và Khảm Hồn Vũ

1. Nâng Sao Thú Hồn : 

  • Mỗi Thú Hồn sẽ có 10 bậc mỗi bậc sẽ có 10 sao, khi nâng max 10 sao Thú Hồn sẽ chuyển qua 1 bậc mới tăng chỉ số cơ bản.

 

[Tính Năng]Cánh - 7

Tăng Sao Thú Hồn

 

  • Tăng sao sẽ cần Đá Vũ Thạch để nâng cấp cần kiếm ở Mua Nhanh.

[Tính Năng]Cánh - 8

Đá Tăng Sao

 

2. Khảm Hồn Vũ :

  • Chọn Hồn Vũ tương ứng có thể khảm, có giới hạn lượng khảm.
  • Hồn vũ cấp thấp có thế ghép lên Hồn vũ cấp cao , cấp càng cao thuộc tính cơ bản càng mạnh.
  •  Môi Thú Hồn có thể ghép đc 8 Hồn Vũ.

 

[Tính Năng]Cánh - 9

Hồn Vũ

 

II.Cấp Cánh :

 

[Tính Năng]Cánh - 10

Cửu Thiên Huyền Dực

 

[Tính Năng]Cánh - 11

Xi Vưu Chiến Dực

 

[Tính Năng]Cánh - 12

Tử Hà Linh Dực

 

[Tính Năng]Cánh - 13

Lưu Kim Ảo Dực

 

 

[Tính Năng]Cánh - 14

Huyền Ảnh Linh Dực

 

[Tính Năng]Cánh - 15

 

Phàn Thiên Viêm Dực

Hiên Viên Kiếm kính bút!

 

Game SG140