4+ Mẫu Bảng Chấm Công Làm Thêm Giờ [Cập Nhật 2021]

Bảng chấm công làm thêm giờ được lập giống như bảng công nghệ thông tin Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC, tuy nhiên sẽ có thêm phần làm thêm giờ và căn cứ vào đó để thanh toán tiền làm thêm giờ cho người lao động. Mời các bạn xem và tải về các mẫu bảng tính thời gian làm thêm tại đây.

Xem thêm >>> Review máy chấm công nhận diện khuôn mặt 2021

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

bảng chấm công làm thêm giờ

Nội dung của mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu 1: Mẫu bảng chấm công làm thêm Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu 2

bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu 3

Mẫu 4

bảng chấm công làm thêm giờ

bảng chấm công làm thêm giờ

Cách chấm công

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, nhóm …) có giờ làm thêm theo quy định thì phải lập bảng dự giờ bổ sung.

  • Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ, tên của từng người làm việc ngoài giờ trong bộ phận nghiệp vụ.
  • Cột 1 đến 31: Thêm giờ trong các ngày (Từ… đến nay…) từ ngày 1 đến cuối tháng.
  • Cột 32: Ghi tổng số giờ làm thêm của các ngày trong tuần trong tháng.
  • Cột 33: Ghi tổng số giờ làm thêm của các ngày thứ bảy, chủ nhật.
  • Cột 34: Ghi tổng số giờ làm thêm ngày lễ, tết.
  • Cột 35: Ghi tổng số giờ làm thêm vào buổi tối (tính theo quy định của pháp luật) không thuộc công việc của người lao động.

Xem thêm >>> Báo giá thiết bị kiểm soát ra vào nhận diện khuôn mặt TimeFace

Trưởng nhóm hàng ngày (phòng, nhóm …) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào số giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm điểm từng người trong ngày, ghi vào ứng dụng tương tác hàng ngày từ cột 1 đến cột 31 như quy định tại mục ký hiệu trong tài liệu.

Cuối tháng, công ty, bộ phận phụ trách có nhân viên làm thêm giờ ký và giám đốc hoặc người được ủy quyền duyệt phiếu tính làm thêm giờ và chuyển bảng điểm làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan cho bộ phận kiểm tra. thanh toán, đối chiếu, tín dụng để thanh toán (trong trường hợp thanh toán). Kế toán căn cứ vào công cụ ký hiệu từng người tính ra từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.

Tải mẫu bảng chấm công việc cộng thêm thời gian trên Excel trong thông tin 133 mới tại địa chỉ: http://bit.ly/2FVqlbz

Trên đây là những hướng dẫn từ nhatkiemphithien.vn về cách chấm và mẫu bảng chấm công làm thêm giờ. Chúc bạn thực hiện thành công

Tác giả: Nhất Kiếm Phi Thiên

Đam mê viết lách, chia sẻ kinh nghiệm internet, cuộc sống và cả thủ thuật tin học máy tính, phần mềm...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *